اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 302809

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/03:

21,600,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 3/6/1386 تحت شماره 302809 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/6/1386 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در آگهی می‎شود. 1 ـ موضوع شرکت: تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانه‎ها و آپارتمانها نقدا یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضا نقدا یا به اقساط واگذاری واحدهای مسکونی ملی شرکت بصورت اجاره به اعضا انجام خدمات نقشه کشی مهندسی و معماری برای اعضا و نظارت بر ساختمان متعلق به آنها لوله کشی ـ کابل کشی ـ سیم کشی ـ ایجاد دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکزاصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهرستان تهران خ کارگر شمالی ـ بالاتر از تقاطع بلوار کشاورز ـ کوچه فردوسی ـ پ 14 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/600/21 ریال می‎باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای احمد غلام زاده به سمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 5 ـ آقای رضا بصیر به سمت نایب رییس هییت مدیره، 3 ـ 5 ـ آقای سید حسام الدین انوار به سمت عضو هییت مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل)، 4 ـ 5 ـ آقای مجید کافی به سمت منشی هییت مدیره, 5 ـ 5 ـ آقای رضا بصیر به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد‎آور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق احمد غلام زاده رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و نامه‎ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‎باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: 1 ـ 1 ـ آقای همت مراد قلندری به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 2 ـ آقای محمود فضلی به عنوان بازرس علی‎البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی