اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 237

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 27/7/87 تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: 1 خانمها الهام خسروی به عنوان رییس هییت مدیره، شکوفه طالبی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای خسرو خسروی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد آقای خسرو خسروی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 2 آقایان قدرت الله رحیمی و حسن بهمنی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی