اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/12/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/12/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت زیبا آفرین پارسیان سهامی خاص در تاریخ 10/12/85 به شماره 20891 در این اداره ثبت و در تاریخ 10/12/85 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: عملیات ساخت و ساز پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و اداری و عملیات راه سازی و جاده سازی اعم از شوسه، آسفالت شهری و روستایی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلاً نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی تقسیم و 35 درصد آن به موجب گواهی 860/39297 مورخ 19/11/85 به حساب جاری 7/1281 شرکت نزد بانک ملت شعبه جماران شیراز واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز، خیابان سعدی، پاساژ ایران ماشین، طبقه سوم، واحد 7 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای محمد پارسایی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم آذین پارسایی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید پارسایی به سمت نایب رییس هییت مدیره کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق عادی و اسناد مالی و تعهدآور بانکی و قراردادها با مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 - بازرسان شرکت: آقای مصطفی انصاری و آقای حسن پرتویی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی