اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3698

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/05/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/05/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت اطلاع رسانی اعتماد گران کویر سهامی خاص که در تاریخ 7/5/83 تحت شماره 3698 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/5/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: کلیه اطلاعات مشاور املاک های طرف قرارداد با این شرکت اعم از مسکونی و تجاری و اراضی کشاورزی و صنعتی و غیره در زمینه های خرید و فروش- رهن و اجاره و کارهای مربوطه و بقیه به شرح ماده 2 اساسنامه. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: سمنان بلوار معلم شرقی جنب شیرینی سرای پاسارگاد طبقه همکف ستاد نماز جمعه. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 776 مورخه 24/4/83 بانک ملی شعبه میدان 7 تیر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت: علی دامغانیان به عنوان رییس هییت مدیره و فاطمه همتی به عنوان نایب رییس و خورشید دامغانیان به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای منفرد علی دامغانیان و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای علی دامغانیان و مهر شرکت معتبر میباشد. 7 - اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه و مصوبات هییت مدیره. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا دامغانیان به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل دامغانیان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. رییس ثبت سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی