اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320770028

تاریخ ثبت: 1391/02/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/02/27

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خیابان شریعتی زیر پل صدر خیابان سمیاری پلاک 46 واحد 7

کد پستی: 1931614198

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/02/27:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/31:

شرکت فوق در تاریخ 27/2/1391 تحت شماره 425773 و شناسه ملی 103207XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/2/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیتها در زمینه خرید و فروش و پخش و کلیه تجهیزات پزشکی و قطعات پزشکی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای پخش کننده تجهیزات پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خیابان شریعتی زیر پل صدر خیابان سمیاری پلاک 46 واحد 7 کدپستی 193161XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمد رفیع زاده به شماره ملی 007496XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم فایزه عشق آبادی به شماره ملی 001294XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای محمد رفیع زاده به شماره ملی 007496XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی