اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 358786

شناسه ملی: 10104039899

تاریخ ثبت: 1388/06/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1646673383

آدرس: تصفیه تهران نارمک خ برادران صادقی پ 43 ط 2

تاریخ تاسیس: 1388/06/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/16:

110,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 16/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و مجید ملک محمدی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران نارمک خ برادران صادقی پ 43 ط 2 کدپستی 164667XXXX می باشد. در تاریخ 05/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/6/1388 تحت شماره 358786 و شناسه ملی 101040XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه طرح اجرا پیمانکاری خدمات مشاوره ای و سرمایه گذاری در امور اکتشاف استخراج آماده سازی و بهره برداری معادن و ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری مواد معدنی و صنایع وابسته پس از اخذ مجوزهای لازم طرح نظارت و جذب سرمایه خارجی و اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی فنی مهندسی پیمانکاری ارگانها ادارات و موسسات نهادها شرکتها و وزارتخانه ها اعم از دولتی و غیردولتی خرید و فروش و وادرات و صادرات و پخش و خدمات پس از فروش کلیه اقلام مجاز بازرگانی شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشارکت سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور مشارکت در سایر شرکتها از طریق خرید سهام شرکتهای موجود با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور مشارکت در سایر شرکتها از طریق خرید سهام شرکتهای موجود و انواع شرکتهای جدید شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطاینمایندگی داخلی و خارجی تاسیس شعب و فروشگاه در داخل و خارج از ایران هر نوع فعالیت مجاز که با موضوع شرکت در ارتباط بوده و برای آن سودمند باشد انجام کلیه پروژه های خدمات سرویس و نگهداری تاسیس ات و اماکن و اتوماسیون اداری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران نارمک خ برادران صادقی بین چمن و جویبار غربی پ 43 ط 2 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/110 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی هداوندپور به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای مجید ملک محمدی به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای مجید ملک محمدی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی