اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2835

شناسه ملی: 14005920974

تاریخ ثبت: 1395/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 5157936831

تاریخ تاسیس: 1395/03/25

آدرس: تبریز کوی ولیعصر خیابان همام تبریزی پلاک 9 طبقه زیرزمین

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/25:

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان ناظر بر حفاری و امور مربوط به چاه های آب استان آذربایجان شرقی درتاریخ 25/03/1395 به شماره ثبت 2835 به شناسه ملی 140059XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. برابر مجوز شماره 1805 مورخ 16/01/1395 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی موضوع فعالیت بلامانع است. موضوع موسسه: وظایف اساسی وعام انجمن صنفی : کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها. برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیت ها. کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک. سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت. کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار. انجام تحقیقات لازم و ارایه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسایل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط. دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه. همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر. حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد . پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی . همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد. قبول مسوولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارایه مشورتهای لازم به آنها . ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های کارگری . وظایف اختصاصی انجمن صنفی : نظارت بر عملیات حفاری ، چاه پیمایی ( الکترو کاروتاژ ) ، لوله گذاری ، گراول پکینیگ ، ششتشوی چاه ها بر اساس استاندارد مربوطه ( مورد تایید وزارت نیرو ) نظارت بر اجرای عملیات پمپاژ چاه ها بر اساس استاندارد مربوطه ( مورد تایید وزارت نیرو ) اندازه گیری سطح استاتیک و دینامیک ، دبی چاه های در حال پمپاژ و انجام محاسبات مورد نیاز به منظور محاسبه ضرایب هیدرو دینامیک در محل ذاجرای پمپاژ با توجه به اینکه غالب اعضای انجمن صنفی از متخصصین با تجربه در امور منابع آب به ویژه آبهای زیر زمینی می باشند بر این اساس تجربه کافی در اموری که شرکت آب منطقه ای نیاز به واگذاری به بخش خصوصی دارد را دارا می باشند . لذا ارایه خدمات در جهت فعالیت هایی از جمله آمار برداری سراسری از منابع آب ، تعیین مصارف سالانه آب ، تهیه نقشه های اراضی پایاب چاه های بهره برداری ، تهیه گزارشات توجیهی جهت اعلام و یا تمدید ممنوعیت دشت ها ، تهیه بیلان آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی و دشت ها ، ارایه کلیه خدمات مربوط به گروه های گشت و بازرسی منابع آب و آب زیرزمینی . ارایه خدمات مشاوره ای فنی و اجرایی در طرح های احیا و تعادل بخشی دریاچه ها ، تالاب ها و منابع آب زیرزمینی . مشارکت با شرکت آب منطقه ای و نهادهای قانونی جهت صدور پروانه فعالیت در حدود اختیارات انجمن مربوطه . ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم - ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ) مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تبریز - کوی ولیعصر خیابان همام تبریزی پلاک 9 طبقه زیرزمین کد پستی 515793XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 0 ریال می باشد . اولین مدیران موسسه: عزیز علی نژاد به کد ملی 137835XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ایرج گلگون به کد ملی 175395XXXX به عنوان دبیر و نایب رییس هییت مدیره غلامرضا احمد زاده به کد ملی 505951XXXX به عنوان خزانه دار میر ابوالفضل سیدهندی به کد ملی 137782XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره پرویز بوداغی به کد ملی 137968XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک رییس هییت مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه و کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رییس هییت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر موسسه دارای اعتبار می باشد . اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : جهانگیر جوزن به شماره ملی 137701XXXX به عنوان بازرس اصلی بهزاد رحیمی کیا به شماره ملی 169974XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه مهدآزادی برای درج آگهی های موسسه تعیین گردید .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی