اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1978

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/13:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/4/83 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ) نام شرکت از «هلی کیش کانادا» به «هلی کیش» تغییر یافت و مطابق با آن ماده ( 1 ) اساسنامه اصلاح گردید. 2 ) سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به دو میلیون و پانصد هزار سهم یکهزار ریالی با نام طی گواهی بانکی شماره 582/44172 مورخ 4/5/83 بانک ملت کیش افزایش یافت و مطابق با آن ماده ( 5 ) اساسنامه اصلاح گردید. 3 ) آقایان رحمانعلی بشر دوست به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا ولدخانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و محمد طهرانی مقدم به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ) آقایان محسن قارونی اخامنش به سمت بازرس اصلی و حمید اکبریان به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. 5 ) دفتر نمایندگی در تهران به آدرس خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک پلاک 36 تاسیس گردید. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی