اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 10097

شناسه ملی: 14002007906

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/2/94 ، شرکت مذکور منحل اعلام و آقای محمدعلی خادمی جهرمی با کد ملی 247121XXXX به سمت مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد، ضمناً محل تصفیه به نشانی: تهران ـ میدان ونک ـ انتهای خیابان خدامی ـانتهای خیابان آفتاب ـ نبش ماهتاب ـ پلاک 2 ـ طبقه 2 می باشد. ش 1911072 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی