اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 295323

شناسه ملی: 10103311600

تاریخ ثبت: 1386/01/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله شهرآرا خیابان شهید مهران آفرند خیابان فرزین پلاک 7 طبقه سوم واحد شمالی

کد پستی: 1441643156

تاریخ تاسیس: 1386/01/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/05:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/05:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/07/07:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/01/29:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد هاشمی حجازی به شماره ملی 007345XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید و خانم فخری عسگری به شماره ملی 137052XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. در نتیجه میزان سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 5000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر تعیین گردید: آقای شاه رخ خدادادی به شماره ملی 496965XXXX دارنده مبلغ 4950000 ریال سهم الشرکه آقای ادوین آرابو به شماره ملی 003701763 دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه پ 981123XXXX85745 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل اصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. تولید و ساخت، طراحی و مونتاژ، تهیه و توزیع، خرید و فروش و بسته بندی و پخش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور علی الخصوص محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی، انعقاد قرارداد داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در بخش خصوصی و دولتی، داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعب درداخل و خارج از کشور، حضور و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی کالاهای مجاز و جذب سرمایه گذاری خارجی جهت بهبود اهداف تجاری شرکت و نیز شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبار و گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) و اخذ ضمانت نامه بانکی و افتتاح حساب به صورت ارزی و ریالی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور برای شرکت. در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم آقای شاه رخ خدادادی به شماره ملی 496965XXXX با پرداخت مبلغ 4950000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و آقای ادوین آرابو به شماره ملی 005370XXXX با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه میزان سرمایه شرکت از مبلغ 5000000 ریال به مبلغ 10000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر می باشد. آقای سیدمحمد هاشمی حجازی به شماره ملی 007345XXXX دارنده مبلغ 000/975/4 ریال سهم الشرکه خانم فخری عسگری به شماره ملی 137052XXXX دارنده مبلغ 25000 ریال سهم الشرکه آقای شاه رخ خدادادی به شماره ملی 496965XXXX دارنده مبلغ 000/950/4 ریال سهم الشرکه آقای ادوین آرابو به شماره ملی 005370XXXX دارنده مبلغ 000/50 ریال سهم الشرکه اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ( 25 ) ماده و 1 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. تعداد مدیران شرکت از 2 نفر به 1 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله شهرآرا خیابان شهید مهران آفرند خیابان فرزین پلاک 7 طبقه سوم واحد شمالی کدپستی: 144164XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981123XXXX89140 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاه رخ خدادادی به شماره ملی 496965XXXX به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 981123XXXX36947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/08:

پیرو آگهی به شماره 751936 مورخ 12/12/87 اعلام می دارد: (اسامی شرکا پس از نقل وانتقال سهام بشرح ذیل می باشد: آقای سیدمحمد هاشمی حجازی به شماره ملی 007345XXXX دارنده مبلغ 000/975/4 ریال سهم الشرکه خانم فخری عسگری به شماره ملی 137052XXXX دارنده مبلغ 000/25 ریال سهم الشرکه) صحیح است که بدین وسیله اصلاح می گردد پ 981108XXXX80108 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/12/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ. خانم زهرا حکیمی هریسی بموجب سندصلح شماره 8755 مورخ 23/11/1387 دفترخانه اسناد رسمی شماره 845 حوزه ثبتی تهران، مبلغ 000/500/2 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای سیدمحمد هاشمی حجازی فرزند سیدرضا به شماره شناسنامه 1568 صادره از تهران واگذار نمود و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه سهمی ندارد. در تاریخ 29/01/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 7/7/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سعید حکیمی با دریافت مبلغ 000/500 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/5 ریال به مبلغ 000/000/5 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ کارگر جنوبی خ ساعد آقابالازاده (طوس) بعد از چهار راه غفاری بن بست شاد پ 27 ط 1 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمد هاشمی حجازی و خانم زهرا حکیمی هریسی. 4 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 5 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمد هاشمی حجازی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا حکیمی هریسی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیدمحمد هاشمی حجازی به سمت مدیر عامل . 6 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 13/8/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/13:

شرکت فوق درتاریخ 29/1/1386 تحت شماره 295323 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/1/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و هر گونه خدمات جانبی آنها و اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعب داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. 2 مرکزاصلی شرکت: 11 استان تهران شهرستان تهران م شمشیری خ قدرت پاکی ک بن بست حمام پ 35/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 مدیران شرکت: 14 سید محمد هاشمی حجازی به سمت رییس هییت مدیره، 24 زهرا حکیمی هریسی به سمت عضو هییت مدیره، 34 سعید حکیمی به سمت عضو هییت مدیره, 44 سعید حکیمی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی