اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 520212

شناسه ملی: 14007284627

تاریخ ثبت: 1396/09/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران نیروی هوایی خیابان محصل خیابان شهید محسن ریحانی پلاک 2 طبقه اول

کد پستی: 1736934371

تاریخ تاسیس: 1396/09/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/27:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/27:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود الماس طب مبین درتاریخ 27/09/1396 به شماره ثبت 520212 به شناسه ملی 140072XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه، تولید، واردات و صادرات کلیه لوازم پزشکی، دندانپزشکی، دستگاههای مربوط به مواد غذایی، چرم و منسوجات و لوازم الکتریکی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-نیروی هوایی-خیابان محصل-خیابان شهید محسن ریحانی-پلاک 2 -طبقه اول ـ کدپستی 173693XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 2 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:خانم فایزه اکبری فریمان به شماره ملی 063016XXXX دارنده 20 , 000 ریال سهم الشرکه آقای سلیمان اکبری به شماره ملی 063983XXXX دارنده 1 , 980 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران:خانم فایزه اکبری فریمان به شماره ملی 063016XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای سلیمان اکبری به شماره ملی 063983XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960927XXXX70531 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی