اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 174490

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/2/85 شرکت مزبور بند 2 ماده 13 اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت. اداره ثبت شرکتها موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی