اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/03/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/03/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/03/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/03/13:

شرکت فوق در تاریخ 7/3/82 تحت شماره 203334 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت:ارایه کلیه خدمات مشاوره ای و بازرگانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران خ طالقانی نبش خ ملک الشعرا بهار ساختمان ایران یک واحد 12 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقای سیامک ملک مطیعی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و خانم ناظیره قنادی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی