اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 477732

شناسه ملی: 14005173930

تاریخ ثبت: 1394/06/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1153744515

تاریخ تاسیس: 1394/06/01

آدرس: تهران میدان امام حسین هفده شهریور شمالی صفای غربی خیابان شهید احمدی کوچه وصالی بن بست اول پلاک 4

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/01:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/01:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود آبادان ساعت جنوب درتاریخ 01/06/1394 به شماره ثبت 477732 به شناسه ملی 140051XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات ساعت و ارایه خدمات پس از فروش (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین هفده شهریور شمالی صفای غربی خیابان شهید احمدی کوچه وصالی بن بست اول پلاک 4 کدپستی 115374XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای سلطان ایزدی گارماسه به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 181675XXXX دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه و آقای عباس فرامی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 181661XXXX دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا عباس فرامی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940601XXXX59911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی