اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1608

شناسه ملی: 10200436380

تاریخ ثبت: 1391/11/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/11/29

آدرس: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز شریعتی جنوبی کوچه لک لر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/29:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع فعالیت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:: شرکت در مسابقات استانی،منطقه ای و کشوری در رشته های ورزشی اعم از فوتبال،فوتسال،والیبال،بسکتبال،بدنسازی،تنیس روی میز،شنا،رزمی،باستانی،شرکت در مزایده ها و مناقصات،اداره باشگاهها و سالن های ورزشی ـ احداث باشگاه ورزشی ـ شرکت در مسابقات ورزشی ـ تهیه وتوزیع کالاهای ورزشی ـ اجاره سالن های چند منظوره، چمن طبیعی و مصنوعی، استخر سرپوشیده ـ تامین محل اسکان ورزشکاران، تهیه کاپ های قهرمانی، جوایز مسابقات ـ تهیه لوازم ورزشی مورد نیاز مدارس واماکن ها ـ آماده سازی تیم های ورزشی اعم از کادر فنی، مربی، سرپرست، بازیکن ـ سرویس دهی به تیم های ورزشی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) ش 980229XXXX00310 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/08:

موسسه فوق در تاریخ 29/11/1391 شماره ثبت 1608 و شناسه ملی 102004XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 08/12/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1 موضوع موسسه: انجام فعالیتهای فرهنگی و ورزشی و اردوها اعم از فوتبال فوتسال والیبال بسکتبال بدنسازی تنیس روی میز شنا رزمی باستانی و نیز تیم داری زیر نظر هییتهای ورزشی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز شریعتی جنوبی کوچه لک لر پلاک 21 تلفن 5537606 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای غلامرضا دشن به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای حسین دشن به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای سیف اله دشن به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای محمود دشن به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای سیف اله دشن به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقایان غلامرضا دشن و سیف اله دشن یا آقایان غلامرضا دشن و حسین دشن همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. ش 001010XXXX115491XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی