اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 22489

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: مشهد خیابان دانش غربی نبش کوچه کامیاب

تاریخ تاسیس: 1383/10/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/10/83 تحت شماره 22489 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: خدماتی، نظافتی و شرکت در مناقصه های کلیه ادارات، نهادها، ارگانها، شهرداریها و توابع آن، انجام کلیه خریدهای مربوط به آن از قبیل خرید ادوات و تجهیزات و وسایل موتوری از داخل و خارج کشور، حفر چاههای معابر، حمل خاک و نخاله، جمع آوری زباله و رفت و روب، مناطق شهرها، تعمیرات لوله کشی و فضای سبز شهری، خدمات تهیه و توزیع غذا و حمل و سرو آن جهت شرکتها و ادارات دولتی، نگهداری و پشتیبانی، تاسیسات شهری و ساختمانها و تاسیسات برق. 2 ـ موسسین شرکت: آقایان محمدمهدی شجاعی اصل ـ محمد جمال شجاعی اصل و سیدعلی هاشمی پور. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ خیابان دانش غربی ـ نبش کوچه کامیاب ـ پلاک 97 ـ طبقه دوم. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال می باشد که تماما نقدی و پرداخت شده است. 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقایان محمدمهدی شجاعی اصل و محمد جمال شجاعی اصل و سیدعلی هاشمی پور به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند که در نتیجه آقای محمدجمال شجاعی اصل به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدمهدی شجاعی اصل به سمت مدیرعامل و آقای سیدعلی هاشمی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و مالی و بانکی شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. 6 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه می باشد. 7 ـ اساسنامه شرکت در 27 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده است. رییس ثبت اسناد ناحیه دومشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی