اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 217432

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 24/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 13/5/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1382 به تصویب رسید. آقای جمشید اسکندری بسمت بازرس اصلی و آقای ایرج بختیاری زاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران خ میرزای شیرازی، بالاتر از استاد مطهری، کوچه عرفان شماره 22 ط 4 واحد 7 انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی