اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 48664

شناسه ملی: 10380650810

تاریخ ثبت: 1392/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 13 استان خراسان رضوی شهر مشهد حجت آباد حجت آباد 14

تاریخ تاسیس: 1392/05/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/03:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/03:

شرکت فوق در تاریخ 03/05/1392 شماره ثبت 48664 و شناسه ملی 103806XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 03/05/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: پرورش گاو اصیل شیری، تولیدات دامی، شیر، گوشت و انواع فرآورده های لبنی، بسته بندی ، کلیه امور بازرگانی، صادرات و واردات کالا، اخذ وام و تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری و بانکی داخلی جهت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطا نمایندگی به شرکتهای حقیقی و حقوقی، خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خراسان رضوی شهر مشهد حجت آباد حجت آباد 14 پلاک 13 4 سرمایه شرکت مبلغ 000/200/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای خسرو نیکوی حسین آبادی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمود نیکوی حسین آبادی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای محمود نیکوی حسین آبادی به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 267660XXXX113273XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی