اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 525784

شناسه ملی: 14007563172

تاریخ ثبت: 1397/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/02/11

کد پستی: 1593839451

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ولی عصر کوچه سوم کوچه نصر پلاک 23 ساختمان ایرانیان طبقه سوم واحد 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود لوتوس آرا طب درتاریخ 11/02/1397 به شماره ثبت 525784 به شناسه ملی 140075XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی تامین تجهیز، راه اندازی، و تعمیرات، نگهداری فنی و نصب و ساخت و اجرای کلیه قطعات، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، آزمایشگاهی، پزشکی، دارویی، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و زیبایی و تاسیس درمانگاه و مراکز جراحی پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-ولی عصر-کوچه سوم-کوچه نصر-پلاک 23 -ساختمان ایرانیان-طبقه سوم-واحد 2 کدپستی 159383XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمود جعفری به شماره ملی 007044XXXX دارنده 330000 ریال سهم الشرکه خانم نیلوفر نصرتی به شماره ملی 007827XXXX دارنده 330000 ریال سهم الشرکه آقای مسعود جعفری به شماره ملی 008014XXXX دارنده 340000 ریال سهم الشرکه مدیرعامل آقای مسعود جعفری به شماره ملی 008014XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970211XXXX09640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی