اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 13973

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/02/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: برغان خیابان شهید رجایی خیابان شریعتی

تاریخ تاسیس: 1386/02/25

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

آگهی تغییر محل شرکت عصر تکامل ایرانیان بامسیولیت محدود ثبت شده به شماره 13973 باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/88 محل شرکت به کرج ضلع شمال شرقی میدان آزادگان بالاتر از بانک سپه ساختمان طوبی واحد سوم منتقل گردید. و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/4/1387 در شرکت عصر تکامل ایرانیان با مسیولیت محدود به شماره ثبت 13973 به موضوع شرکت حفظ و نگهداری فضای سبز ایجاد و نگهداری فضای سبز بازیافت مواد جدول کشی خیابانها الحاق و ماده 2 اساسنامه به شر فوق اصلاح گردید رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/25:

شرکت فوق در تاریخ 25/2/86 تحت شماره 13973 این اداره به ثبت رسیده وخلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: فروش گوشی و لوازم جانبی، تامین نیروی انسانی وامور خدماتی، اخذ وام و افتتاح حساب از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مرکز اصلی شرکت: برغان خیابان شهید رجایی خیابان شریعتی پلاک 1136/3 سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال 5 مدیران شرکت: آقای علی کریمی به سمت مدیر عامل ، سعید نوروزی نیگجه به سمت نایب رییس، خانم سودابه نوروزی نیکجه به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک وسفته و بروات و عقود اسلامی وقراردادها با امضا علی کریمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی