اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6069

شناسه ملی: 14006729367

تاریخ ثبت: 1396/02/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/02/06

کد پستی: 3354732521

آدرس: شهریار شهر اندیشه فاز 2 اندیشه کوچه کیهان بلوار گلسار پلاک 18 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/06:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود فرایند سازان طلوع پویا درتاریخ 06/02/1396 به شماره ثبت 6069 به شناسه ملی 140067XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات کالاهای صنعتی و مواد اولیه، پیمانکاری، خدمات مهندسی، بهینه سازی سیستم های تولیدی صنعتی، پیمانکاری پروژه عمرانی و صنعتی، پیمانکاری امور تاسیسات فنی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، احداث شعبه در سراسر کشور، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام کلیه فعالیتهای مربوط به موضوع شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. (ثبت موضوع شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: شهریار ـ شهر اندیشه ـ فاز 2 اندیشه ـ کوچه کیهان ـ بلوار گلسار ـ پلاک 18 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 335473XXXX . سرمایه شرکت: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اکرم بیگدلو به شماره ملی 004910XXXX ، دارنده 300 , 000 ریال سهم الشرکه، شهلا اصفهانی به شماره ملی 005708XXXX ، دارنده 400 , 000 ریال سهم الشرکه و رحیم فرهنگ کلیان به شماره ملی 165291XXXX ، دارنده 300 , 000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران: شهلا اصفهانی به شماره ملی 005708XXXX به سمت رییس هییت مدیره، اکرم بیگدلو به شماره ملی 004910XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و رحیم فرهنگ کلیان به شماره ملی 165291XXXX به سمت عضو هییت مدیره مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، عقد قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 960206XXXX78541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی