اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 40039

شناسه ملی: 10260577091

تاریخ ثبت: 1389/01/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/01/14

آدرس: 1 3 استان اصفهان شهر اصفهان گز و برخوار خیابان بقیه الله

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/01/14:

شرکت فوق در تاریخ 14/1/89 تحت شماره 40039 و شناسه ملی 102605XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/1/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی و نظایر آن، امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز) شبکه گاز رسانی منازل، تاسیس ات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیس ات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) ماسه پاشی (سندپلاست)، حفاظت کاتدی، پوشش (لاینینگ) فروش مصالح ساختمانی، راه سازی، پل سازی، مترو، سد سازی، جدول کشی، خیابان کشی، محوطه سازی، خاکریزی و خاکبرداری، تسطیح اراضی، انجام امور خدماتی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، طبخ و توزیع غذا، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ وام و تسهیلات مالی از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، تامین نیروی انسانی موقت (متخصص و غیر متخصص) و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد و همچنین عملیات حفاری زمین. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان اصفهان، شهر اصفهان گز و برخوار، خیابان بقیه الله پلاک 33/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 12478145 مورخ 19/12/88 نزد بانک مسکن شعبه شیرانی نژاد اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمد عرب بیگی جزی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای مسعود شجاعی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای امیر حسین عرب بیگی جزی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای امیرحسین عرب بیگی جزی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای عباس توکلی جزی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای رسول مولویان جزی به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس شماره 54 ث 103/89 مورخ 14/1/89 به آگاهی می رساند در آگهی شعبه بانک مسکن اشتباهاً شیرانی نژاد اصفهان درج گردیده که صحیح آن بانک مسکن شعبه مرکزی شاهین شهر می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام و اصلاح می گردد. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی