اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 58633

شناسه ملی: 14006840461

تاریخ ثبت: 1396/03/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/03/27

کد پستی: 8168989171

آدرس: اصفهان ، شیخ کلینی ، کوچه دیوار هوانیروز ، کوچه هفتم شهید بهروز جعفری ، پلاک 29 ، طبقه همکف ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/14:

1,210,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/03/27:

1,210,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/04/1396 و طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14 04 1396 سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 1210000 ریال به مبلغ 2178XXXX000 ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: * ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 2178XXXX000 ریال نقدی است که به 2178000 سهم 10000 ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت شده است. ش 960428XXXX52348 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/27:

تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا سنگ سلطنت آباد در تاریخ 27/03/1396 به شماره ثبت 58633 به شناسه ملی 140068XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی باشد: خریدوفروش، تولید وتوزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه اموراجرا وپیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، فراوری، بهره برداری ازموادغیرزنده موجود درپوسته زمین به غیرازنفت، گاز، پتروشیمی، اماده سازی و ساخت وبهره برداری از معادن روباز ومعادن زیرزمینی به غیراز معادن نفت گاز پتروشیمی، احداث کارخانجات، اخذ واعطای شعب ونمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی صرفا در راستای موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم.مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان، شیخ کلینی، کوچه دیوار هوانیروز، کوچه هفتم شهید بهروز جعفری، پلاک 29 ، طبقه همکف، کدپستی 816898XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1210000 ریال منقسم به 121 سهم 10000 ریالی با نام عادی می باشد که تمام آن طی گواهی شماره 246687835 نزد بانک سپه شعبه خیابان جابر انصاری واریز شده است اولین مدیران: سمیه نبی پور بشماره ملی 129194XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره وحامد علیمحمدی به شماره ملی 462181XXXX بسمت رییس هییت مدیره و وحید علی محمدی به شماره ملی 462342XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل: مجیدبصیری کد ملی 257254XXXX بسمت بازرس اصلی واردلان خاکسارجلالی کد ملی 127105XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشارکیمیای وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960327XXXX73232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی