اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 543747

شناسه ملی: 14008453260

تاریخ ثبت: 1398/04/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/04/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/18:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود اوژن رستا سیستم درتاریخ 18/04/1398 به شماره ثبت 543747 به شناسه ملی 140084XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه خدمات مرتبط به اطلاعات از قبیل پالایش ، تغذیه اطلاعات ، پردازش ، جمع آوری ، داده آمایی ، تصویربرداری. مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی ، ارگانها و شرکتهای دولتی جهت نصب و راه اندازی کلیه سیستمهای مکانیزه و دستی ، مرمت و بازسازی کیه اسناد و مدارک از قبیل تاریخی و قدیمی ،صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها ، تامین نرم افزار و سخت افزار رایانه ای درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، باغ فیض ، خیابان عدل جنوبی ، خیابان شهید منوچهر اکبری ، پلاک 14 ، مجتمع آرمان برج B ، طبقه پنجم ، واحد 526 کدپستی 147319XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهادر عربی به شماره ملی 006213XXXX دارنده 990000 ریال سهم الشرکه خانم شبنم رافعی به شماره ملی 006574XXXX دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای بهادر عربی به شماره ملی 006213XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود خانم شبنم رافعی به شماره ملی 006574XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 980418XXXX68572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی