اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 793

شناسه ملی: 10861798140

تاریخ ثبت: 1388/09/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/09/17

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم نرگس شباهنگ دیز به شماره ملی 163823XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ حامد عباس زاده به شماره ملی 163927XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 2 ـ اقای جمشید عباس زاده به شماره ملی 163926XXXX به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره. به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری منفرداً با امضا آقای جمشید عباس زاده به شماره ملی 163926XXXX (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 980126XXXX85458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خلخال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای جمشید عباس زاده به شماره ملی 163926XXXX و نرگس شباهنگ دیز به شماره ملی 163823XXXX و حامد عباس زاده به شماره ملی 163927XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و ب) آقای رضا نبی پور به کد ملی 163936XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اولیایی سجهرود به کد ملی 163961XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند ج) روزنامه کثیرالانتشار پیام اردبیل برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980126XXXX89402 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خلخال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ـ آدرس قبلی خلخال-روستای خمس به آدرس جدید استان اردبیل ـ شهرستان خلخال ـ بخش مرکزی ـ شهر خلخال-روبروی شهرک قاضی-خیابان ولیعصر-کوچه استقلال-پلاک 9 -طبقه همکف-کدپستی 568171XXXX و شماره تماس 045324XXXX7 تغییروماده مربوطه دراساسنامه اصلاح میگردد. ش 961215XXXX18729 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خلخال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/13:

باستناد صورتجلسه مورخ 4/2/88 مجمع عمومی فوق العاده شرکت شن و ماسه قزل قوم خلخال تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 موارد ذیل بموضوع فعالیت شرکت اضافه گردید: فعالیت در زمینه اکتشاف و بهره برداری سنگ لاشه و تولید شستشو و دانه بندی شن و ماسه، در نتیجه ماده 2 اساسنامه شرکت بشرح فوق تغییر یافت. رییس ثبت خلخال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/17:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت شن و ماسه قزل قوم خلخال ( سهامی خاص) که در تاریخ 17/9/88 تحت شماره 793 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر تکمیل گردیده است، جهت اطلاع عموم به شرح ذیل درج می گردد: 1 موضوع شرکت: شستشو و دانه بندی شن و ماسه 2 مرکزاصلی شرکت: خلخال روستای خمس 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی بوده که نقداً توسط اعضا به حسا به شماره 010002XXXX006 شرکت نزد بانک صنعت و معدن شعبه اردبیل واریز گردیده است. 5 مدیران شرکت: آقای جمشید عباس زاده به عنوان رییس هییت مدیره و خانم نرگس شباهنگ دیز به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای زاهد عباس زاده به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. و در غیاب مدیر عامل رییس هییت مدیره حق امضا خواهد داشت و سایر نامه های اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.. 7 بازرسان شرکت: آقای سید محمد هاشمیان به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مرادی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک خلخال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی