اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6458

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/05/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/05/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/5/87 تحت شماره 6458 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع مواد غذایی و بهداشتی و صادراتی و وارداتی محصولات مجاز 2 مرکز اصلی شرکت: سنندج شهرک کشاورز خیابان 15 خرداد روبروی مجتمع مسکونی رز 3 سرمایه شرکت: مبلغ چهار میلیون ریال که نقداً تحویل مدیر عامل گردید. 4 مدیران شرکت آقای عبدالله ماه جبینی به سمت عضو و رییس هییت مدیره و محمد جسیم سوربومه به سمت عضو و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک و سفته با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی