اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10800149934

تاریخ ثبت: 1389/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/19:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/21:

موسسه فوق در تاریخ 19/12/1389 تحت شماره 711 و شناسه ملی 108001XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/12/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود 1 موضوع موسسه: آموزش انواع زبان خارجی انگلیسی فرانسه آلمانی اسپانیایی روسی عربی برگزاری کلاسهای آمادگی انواع آزمونها انواع ترجمه و کلاسهای تقویتی خدماتی مشاوره ای و فرهنگی و برگزاری سمینارها دوره های آموزشی و فرهنگی جذب و آموزش اساتید تهیه کتب مجلات اقلام و نرم افزارهای کمک آموزشی و سایر امور مرتبط 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان هرمزگان شهر بندرعباس چهارراه رسالت جنب بانک صادرات گلشهر طبقه دوم ساختمان 15 خرداد واحد 24 شهر زبان آرمان جنوب 4 4 سرمایه موسسه: مبلغ 5000000 ریال میباشد 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 خانم مهرانگیز اوسپید به سمت رییس موسسه به مدت نامحدود انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبرخواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی