اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 520487

شناسه ملی: 14007298416

تاریخ ثبت: 1396/10/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/10/03

آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران اوین میدان دانشگاه خیابان درکه پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 1983969411

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/03:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم هنجنی باقری به کد ملی 001001XXXX به سمت بازرس اصلی و ویدا کمالی فر به کد ملی 001347XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مازیار جلالی به کد ملی 175729XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محمد مرادی به کد ملی 008115XXXX به سمت رییس هییت مدیره و پویا ضیایی کندری به کد ملی 228019XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و صادق عباسی بنهنگی به کد ملی 069007XXXX به سمت عضو هییت مدیره و فرشید کی منش به کد ملی 007764XXXX به سمت عضو هییت برای مدت 2 سال انتخاب شدند و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قرادادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد معتبر می باشد. پ 980812XXXX25155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت در نتیجه ماده اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد پ 980812XXXX44190 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص رایان پردازش توسکا درتاریخ 03/10/1396 به شماره ثبت 520487 به شناسه ملی 140072XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارایه خدمات مشاوره و بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای، واردات، صادرات، خرید و فروش بازرگانی کالا و خدمات مجاز مربوط به آن، فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، شرکت در مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقدقرارداد با سازمان ها، نهاد ها، ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارایه اجرا و پشتیبانی)، توسعه، فروش، تجزیه تحلیل، نظارات فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی یا خصوصی برای شرکت، طراحی و پیاده سازی نرم ا فزارهای تحت وب و موبایل به سفارش مشتری، طراحی و پیاده سازی سایت های اینترنتی، موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ اوین ـ میدان دانشگاه ـ خیابان درکه ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 198396XXXX سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی بانام می باشد که بموجب گواهی بانکی شماره 127/823/1396 ـ 20/2/96 بانک سامان شعبه ولنجک مبلغ 350 هزار ریال آن پرداخت والباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای حسن حقیقی به شماره ملی 005804XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای مجتبی وحیدی اصل به شماره ملی 006818XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره آقای فرشاد غلامی قوام آباد به شماره ملی 031056XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امین کریمی منصفی به شماره ملی 001503XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم رعنا بختیار زاده به شماره ملی 211038XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 961003XXXX01786 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی