اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 504850

شناسه ملی: 14006529379

تاریخ ثبت: 1395/11/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/11/04

کد پستی: 1516714771

آدرس: تهران خ ولیعصر کوچه سی و دوم پلاک یک طبقه ششم واحد ششصد و شش

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/04:

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسین مشاور طرح کوثر زاینده درتاریخ 04/11/1395 به شماره ثبت 504850 به شناسه ملی 140065XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه خدمات مشاوره، مطالعات و طراحی نقشه های معماری، سازه تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزات خاص مربوط به انواع ساختمانها از قبیل اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی، نظامی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، و نظارت کارگاهی و عالیه و عملیات اجرایی ساختمانهای مذکور، واردات ماشین آلات و مصالح مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانکها، خرید و فروش و واردات و صادرات مرتبط با موضوع فعالیت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ ولیعصر ـ کوچه سی و دوم ـ پلاک یک ـ طبقه ششم ـ واحد ششصد و شش کدپستی 151671XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم بانام 10000 ریالی که تعداد 0 سهم آن بی نام می باشد. مبلغ 350000 ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بشماره: 168/882/4/72 مورخ 08/10/95 بانک:.صادرات شعبه نبش میترا پرداخت گردیده و مبلغ 650000 ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محمد نجفی به شماره ملی 045134XXXX به سمت رییس هییت مدیره وخانم فرنوش امیری پریان به شماره ملی 045135XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا اخلاقی به شماره ملی 006166XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام قناعتی فرد به شماره ملی 005119XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 951104XXXX83441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی