اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3356

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/07/13:

الف- به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 20/2/83 گزارش بازرسین قرایت گردید و ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/82 به تصویب رسید. ب- ضمناً بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/3/83 تغییرات زیر در شرکت مزبور بعمل آمد. 1 - نام شرکت از عمران سنگ همدان به عمران مرمت سازه تبدیل گردید و ماده یک اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 2 - به موضوع شرکت (مطالعه، مشاوره و اجرای پروژه های مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی) و به طور کلی اجرای عملیات پیمانکاری در رشته های ساختمان، آب، تاسیس ات و تجهیزات، راه و ترابری، ارتباطات افزوده گردید و ماده دو اساسنامه نیز اصلاح شد. 3 - شعبه شرکت در تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهید نامجو، کوچه لاله پلاک 7 طبقه همکف دایر گردید. 4 - اصلاح ماده 65 اساسنامه: هییت مدیره به اتفاق آرا کلیه اختیارات مشروحه در ماده 40 اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض می نماید. 5 - ماده 66 و تبصره 8 آن از اساسنامه کلاً حذف گردید. 6 - آقایان علی اکبر بختیاری فر، مهدی بختیاری فر، حسین دولت آبادی، سهام خود را واگذار نمودند و از شرکت خارج گردیدند. ج- همچنین بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/3/83 آقایان سید حسام الدین طبیبیان، فرهاد یگانه راد و خانم شیرین جاوید به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان امیر آلفا عودی و جواد مهر موحد به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل هییت مدیره برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی تعیین گردید. د- طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/3/83 آقای سید حسام الدین طبیبیان به سمت رییس، خانم شیرین جاوید به سمت نایب رییس و آقای فرهاد یگانه راد به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس و مهر شرکت می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی