اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 18464

شناسه ملی: 14004339838

تاریخ ثبت: 1393/06/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 6715989411

آدرس: الهیه بلوار شاهد پشت بازارچه جانبازان 15 متری اتوبوسرانی

تاریخ تاسیس: 1393/06/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/06/03:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/03:

در تاریخ 03/06/1393 به شماره ثبت 18464 به شناسه ملی 140043XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و طراحی و نقشه کشی فرش دستبافت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: الهیه بلوار شاهد پشت بازارچه جانبازان 15 متری اتوبوسرانی کدپستی 671598XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 200 سهم 000/500 هزار ریالی که تعداد 200 سهم آن می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1697/22 مورخ 10/04/1393 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: 1 ـ خانم کبری رشیدی فر به سمت مدیرعامل به شماره ملی 325707XXXX 2 ـ خانم شکوفه محمدی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 616952XXXX 3 ـ خانم مریم جعفری سنجابی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 337012XXXX 4 ـ خانم الهه قبادی بیگوند به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 383904XXXX 5 ـ خانم الهام عزتی به سمت منشی به شماره ملی 325877XXXX همگی به مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای مریم جعفری سنجابی و الهه قبادی بیگوند و الهام عزتی و کبری رشیدی فر و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای کبری رشیدی فر و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم شراره رشیدی به شماره ملی 325550XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ خانم شراره ریوفی پور به شماره ملی 373024XXXX به عنوان بازرس علی البدل. ش 634380XXXX110004XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی