اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 65048

شناسه ملی: 14007714422

تاریخ ثبت: 1397/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/04/24

کد پستی: 9197998497

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد محله / فرامرزعباسی خیابان ثمانه خیابان تعاون 1 میلاد شمالی 2 پلاک 2 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/24:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/24:

تاسیس شرکت سهامی خاص زهره گستر نعیم شرق درتاریخ 24/04/1397 به شماره ثبت 65048 به شناسه ملی 140077XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه فعالیت های تجاری، بازرگانی داخلی و خارجی و نجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خرید و فروش و توزیع و پخش و حق العمل کاری کالاها، واردات و صادرات و نگهداری کالا و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی و ترخیص کالا، تهییه کالا از تولید کنندگان و توزیع آن در سراسر کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانک ها موسسات مالی به صورت ارزی و ریالی جهت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله / فرامرزعباسی-خیابان ثمانه-خیابان تعاون 1 (میلاد شمالی 2 )-پلاک 2 -طبقه اول- کدپستی 919799XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 028/97/1029 مورخ 05/04/1397 نزد بانک آینده شعبه فردوسی با کد 1029 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای الیاس میرزامحمدی قندهاری به شماره ملی 073239XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی صفاریان به شماره ملی 090137XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای مهدی شعبانی به شماره ملی 090238XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن باقری به شماره ملی 089010XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم الهه یزدان دوست به شماره ملی 093432XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970424XXXX77670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی