اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 274925

شناسه ملی: 10103066350

تاریخ ثبت: 1385/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: جدید استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله باغ صبا سهروردی کوچه درفش خیابان شهید دکتر مفتح پلاک 425 طبقه دوم واحد شمالی

کد پستی: 1575833319

تاریخ تاسیس: 1385/04/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید ـ استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله باغ صبا ـ سهروردی ـ کوچه درفش ـ خیابان شهید دکتر مفتح ـ پلاک 425 ـ طبقه دوم ـ واحد شمالی ـ کدپستی: 157583XXXX تغییر یافت پ 970523XXXX50601 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 24/04/1385 تحت شماره 274925 دراین اداره به ثبت رسیده وخلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی می شود . 1 - موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات رایانه ای نرم افزاروسخت افزار- خدمات مهندسی عمران - خرید وفروش کلیه لوازم مربوط به موضوع شرکت - اخذ وام ازبانکها وموسسات مالی واعتباری وانعقاد قرارداد وتفویض نمایندگی داخلی وخارجی وپذیرش آن . 2 - مرکزاصلی شرکت : استان تهران - شهرستان تهران نارمک - خ فرجام- خ عبادی شمالی - پ 78 - واحد 12 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال . 4 - مدیران شرکت : محمد کمپانی سعید به سمت رییس هییت مدیره ، احمد کمپانی سعید به سمت عضو هییت مدیره ، زهرا خضری به سمت عضو هییت مدیره ، احمد کمپانی سعید به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسنادبهاداروتعهد آور عقود اسناد مالی باامضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی