اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320180480

تاریخ ثبت: 1388/11/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/11/27

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران جنت آباد بالاتر از همت ک توکلی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/27:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/11/88 تحت شماره 368431 و شناسه ملی 103201XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/11/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیتهای مشاوره مهندسی شامل طراحی مشاوره نظارت فنی مطالعه فنی و اجرای کلیه امور پیمانکاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و تاسیس ات مشابه و فعالیتهای علمی در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سطوح داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از سیستم بانکی و اعتباری داخلی و بین المللی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خرید و فروش صادرات و واردات و تهیه و تدارک کلیه اقلام مجاز بازرگانی و عقد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری در این بخش و اقدام به خرید سهام و انجام هرگونه فعالیت مرتبط مجاز درخصوص موضوع شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران جنت آباد بالاتر از همت ک توکلی پ 25 ط 1 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای امیرمسعود جمشیدی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم منیره ذوالفقاری به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 خانم منیره ذوالفقاری به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی