اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 11

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/02/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/02/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظریه ماده 8 آئیننامه ثبت موسسات غیرتجاری موسسه جمعیت مردمی مبارزه با اعتیاد شهرستان پاوه به شماره11 در تاریخ 12/2/88 تحت شماره11 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1ـ نام موسسه: جمعیت مردمی مبارزه با اعتیاد شهرستان پاوه به شماره ثبت11 2ـ موضوع موسسه: گسترش فرهنگ پیشگیری از اعتیاد 3ـ تابعیت: ایران. 4ـ مرکز اصلی موسسه: شهرستان پاوه، میدان مولوی ساختمان شهرداری سابق 5ـ اسامی موسسین: 1ـ کامران فتاحی 2ـ محمد ابراهیمی 3ـ رستگار امینی 4ـ امیر حاتمی 5ـ هوشیار بهراممیرزایی 6ـ تاریخ تشکیل موسسه: به مدت نامحدود 7ـ مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند: 1ـ آقای محمد ابراهیمی دبیر جمعیت 2ـ هوشیار بهراممیرزایی حسابدار جمعیت. 8ـ دارایی موسسه: پانصد هزار تومان به حساب جاری شماره2/1933 نزد بانک ملت شعبه پاوه به نام جمعیت صادر گردیده است. ثبت اسناد و املاک شهرستان پاوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی