اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/09/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/09/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/09/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/9/84 تحت شماره 25190 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: خریدو فروش مواد اولیه و محصولات کشاورزی و صنعتی، بسته بندی محصولات کشاورزی ، صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی تولید قطعات صنعتی 2 - موسسین شرکت احمد خدادادی و محمود اسکندری تربقان 3 - مرکز اصلی شرکت: مشهد- قاسم آباد- خیابان شریعتی- شریعتی 29 - کوچه 5/29 - پلاک دو 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد که تماما نقدی و پرداخت شده است. 5 - اولین مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقایان احمد خدادادی و محمود اسکندری تربقان به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند که آقای احمد خدادادی به سمت رییس هییت مدیره و محمود اسکندری تربقان به سمت مدیر عامل انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضا آقای احمد خدادادی و محمود اسکندری تربقان به همراه مهر شرکت معتبر است. 6 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد 7 - اساسنامه شرکت در 27 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی