اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 30229

شناسه ملی: 14005913744

تاریخ ثبت: 1395/03/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/03/23

کد پستی: 3193691137

آدرس: استان البرز کرج ، حیدر آباد ، خیابان بنی نجار ، کوچه ی مهدیه ، ساختمان البرز ، طبقه دوم ، واحد 4

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/23:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرمان عبدی به شماره ملی 496946XXXX ـ خانم سهیلا رستاک به شماره ملی 337995XXXX ـ آقای علی محرابی به شماره ملی 007209XXXX ـ آقای یاشار درخشان به شماره ملی 504984XXXX به عنوان اعضای هعیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.. آقای فرمان عبدی به شماره ملی 496946XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای علی محرابی به ش م: 007209XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای یاشار درخشان به ش ملی: 504984XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) خانم سهیلا رستاک به شماره ملی 337995XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره منفردا " همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفردا" همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. ش 960219XXXX66596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 4 نفرافزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با هییت مدیره تعیین خواهد شد.علیهذا ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960219XXXX45657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت از میثاق بیستون ماندگار پارس به " عرشیا بیستون نیکان جاوید " تغییر یافت. در نتیجه ماده فوق در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. آدرس شرکت از آدرس قبلی به: کرج حیدرآباد کوچه بحیرایی کوچه شهیدان قندرهاری پلاک 128 کدپستی: 319369XXXX تغییر یافت.در نتیجه ماده فوق در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 950506XXXX98919 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/23:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود میثاق بیستون ماندگار پارس در تاریخ 23/03/1395 به شماره ثبت 30229 به شناسه ملی 140059XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام امور عمرانی و پیمانکاری شامل ابنیه اعم از فلزی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی و روستایی، گاردریل بندی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و اجرای پروژه های آب، شامل سد سازی، تونل سازی، پل سازی، اجرای پروژه ها وشبکه های انتقال خطوط (آب، برق، گاز) شهری و برون شهری، نصب و اجرای امور تاسیساتی شامل الکتریکال و مکانیکال شامل سیستم های الکترونیکی، اجرا، نگهداری فنی سیستم های کنترل هوشمند ـ تهیه و توزیع قطعات و ملزومات مربوط به صنعت الکتریکال ومکانیکال، انجام بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیرشبکه وغیرالکترونیک) انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز و کانال کشی وامور باغبانی خدمات شهری شامل جدول کشی رنگ آمیزی المانهای شهری، انجام امور نظافت اعم از نظافت منازل ادارات، مجتمع های تجاری وبیمارستانی واماکن عمومی، خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات و عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی ـ شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشور. ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و اخذ مجوز نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان البرز کرج، حیدر آباد، خیابان بنی نجار، کوچه ی مهدیه، ساختمان البرز، طبقه دوم، واحد 4 کدپستی 319369XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای فرمان عبدی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل به شماره ملی 496946XXXX و خانم سهیلا رستاک به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 337995XXXX برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا سهیلا رستاک (رییس هییت مدیره) یا فرمان عبدی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 950323XXXX82662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی