اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 264276

شناسه ملی: 10103068240

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/9/88 به موضوع فعالیت شرکت خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی