اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 304827

شناسه ملی: 10103419530

تاریخ ثبت: 1386/06/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1135833483

آدرس: شهر تهران خیابان جمهوری خیابان سی تیر ساختمان نوبهار طبقه 2

تاریخ تاسیس: 1386/06/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/17:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 7/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهیه و توزیع واردات و صادرات لوازم و تجهیزات برق و الکترونیک، انجان پروژه های تاسیس ات برقی و الکترونیک صنعتی، مشاوره در امور صنایع نساجی و رسیدگی و مشاوره در نصب و راه اندازی ماشین آلات نساجی، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات، فروش ماشین آلات. در تاریخ 25/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. پ 1648341 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان جمهوری خیابان سی تیر ساختمان نوبهار طبقه 2 کدپستی 113583XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 11/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. پ 1648339 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/06/17:

شرکت فوق در تاریخ 17/6/1386 تحت شماره 304827 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/6/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع واردات و صادرات لوازم و تجهیزات برق و الکترونیک، انجام پروژه های تاسیس ات برقی و الکترونیک صنعتی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهرستان تهران خ لبافی نژاد ساختمان 1126 ط 4/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم روزا حسینی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای میرشمس الدین حسینی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای میرشمس الدین حسینی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا میرشمس الدین حسینی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی