اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 264476

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/11/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/11/09

آدرس: تهران خیابان فلسطین شمالی ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/11/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/11/84 تحت شماره 264476 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام مشاوره و پل ارتباطی میان صنایع داخلی و خارجی خصوصا صنایع اروپایی جهت خدمت به صاحبان صنعت، تجار و بازرگانان داخلی ـ مشاوره و انجام خدمات در امور صادرات و انجام تشریفات ترخیص و انواع کالاهای مجاز و مرتبط با موضوع شرکت خصوصاً کالاها و ماشین آلات صنعتی اروپایی و موردنیاز در صنایع داخلی. نصب و راه اندازی کارخانجات طرف قرارداد. اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی خصوصاً اروپایی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، کارخانجات و ارگانها، نهادها، دوایر و نمایندگان آنها در داخل وخارج کشور اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور جمـهوری اسلامی ایران. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان فلسطین شمالی، پلاک 90 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: ماه منیر حیدری به سمت نایب رییس هییت مدیره ، بهزاد جعفری به سمت رییس هییت مدیره ، بهزاد جعفـری به سمـت مدیرعامـل بـرای مـدت نامـحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با مدیرعامل بتنهایی همـراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی