اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 10281

شناسه ملی: 10590020587

تاریخ ثبت: 1389/10/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/10/06

آدرس: 1 3 استان قم شهر قم خ آذر شهرک ولایت ولایت 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 06/10/1389 تحت شماره 10281 و شناسه ملی 105900XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 07/10/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ مونتاژ دستگاههای سبزی خردکنی صنعتی ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ خرید و فروش اقلام مجاز. . 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان قم ـ شهر قم خ آذر ـ شهرک ولایت ـ ولایت 2 ـ پ 91 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسن لطفی اصل بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم نیره لطفی اصل بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم نیره لطفی اصل بسمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی و مهر شرکت می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی