اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1391/05/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: مازندران نکا خیابان ماکرویو یک روبروی مسجد امام خمینی

تاریخ تاسیس: 1391/05/15

کد پستی: 4841667958

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/22:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که با شناسه ملی شماره 140019XXXX7 در تاریخ 15/5/91 تحت شماره 1162 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد: الف) موضوع فعالیت عبارتست از: طراحی پست های فشار قوی تا سطح ولتاژ 400 کیلو ولت تامین تجهیزات کلیه پست های فشارقوی و مراکز صنعتی نصب کامل تجهیزات پست های فشارقوی و انجام عملیات ساختمانی تست و راه اندازی کامل پست های فشار قوی تا سطح ولتاژ 400 کیلو ولت مدیریت کلیه پروژه های پست فشار قوی و صنعتی بصورت کلید در دست فروش انواع تابلوهای صنعتی و تجاری سه فاز پیمانکاری برق کشی ساختمان و مراکز صنعتی سوله ها کارخانجات مساجد و روشنایی شهرک های صنعتی خرید و فروش کلیه لوازم و تجهیزات برقی و صنعتی سرویس و نگهداری کلیه کلیدهای صنعتی و مقره شویی شرکت در مناقصات و مزایدات مربوط به موضوع فعالیت شرکت اعم از خصوصی و دولتی. ب) مدت فعالیت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود. ج) مرکز اصلی شرکت: مازندران نکا خیابان ماکرویو یک روبروی مسجد امام خمینی کدپستی 484166XXXX تلفن: 091125XXXX5 د) سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال نقدی بوده که منقسم به تعداد یک هزار سهم ده هزار ریالی و بانام و فاقد سهام بی نام و ممتازه می باشد که طبق گواهی شماره 116/210822/1/91 بانک پارسیان نکا 35 % سرمایه به حسا به شماره 6/15543/21 به نام شرکت در شرف تاسیس واریز و 65 % سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. ه) اولین مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت: طبق اولین صورتجلسه هییت مدیره مورخه 26/12/90 آقایان علی قاسمی به سمت رییس هییت مدیره محمد قاسمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و علیرضا قاسمی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و ضمانتنامه های بانکی پیمان نامه ها و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد محمد قاسمی مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و) بازرسان شرکت: آقایان اکبر دارابی به عنوان بازرس اصلی و حمید فاضلی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ز) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ک) اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره در اولین مجمع عمومی موسسین مورخه 26/12/90 به تصویب و امضای سهامداران رسید. اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی