اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 307695

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان تهران شهر تهران خیابان استاد حسن بنا شمالی کوچه شاهمرادی کوی محمدحسینی

تاریخ تاسیس: 1386/06/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/31:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/6/1386 تحت شماره 307695 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/6/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: فروش و توزیع مواد اولیه که جهت ساختن انواع کابینت های آشپزخانه بکار می رود اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ایجاد شعبه در ایران و سایر کشورهای خارج استفاده از تسهیلات بانکی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی واردات مواد اولیه و کالاهای مجاز از خارج از کشور و صادرات کالاهای تولیدی و مجاز به خارج از کشور. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهر تهران خیابان استاد حسن بنا شمالی ـ کوچه شاهمرادی کوی محمدحسینی پ 18 ط همکف 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال منقسم به 5000 سهم 100000 ریالی که تعداد 5000 سهم بانام می باشد، که مبلغ 175000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 585/6552 مورخ 25/6/1386 نزد بانک ملت شعبه مجیدیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مرتضی زارع سهیلی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم معصومه قاسمی سپرو بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای داود زارع سهیلی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای داود زارع سهیلی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی وبطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هرکدام بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای امیدرضا شاهمیرزایی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 1 ـ آقای جعفر یزدانی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی