اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 63970

شناسه ملی: 14007457312

تاریخ ثبت: 1396/12/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/12/12

کد پستی: 9179696341

آدرس: و فرعی بزرگراهها ، آزادراها ، راههای ریلی ، باند فرودگاه ، ارایه خدمات فنی و مهندسی ، مشارکت در ساخت و ساز پروژه های عمرانی و انجام کلیه امور ساختمانی ، راه سازی ، خانه و آپارتمان سازی ، سدسازی ، تونل سازی ، پل سازی ، راه آهن و تاسیسات شهری انجام کلیه امور بازرگانی ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و خرید و فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع و تولید آنها و ارایه خدمات مشاوره ای مجاز در زمینه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور داخلی و خارجی و حق العمل کاری کالاها عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور برپایی و شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخلی و خارجی جهت شرکت اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سراسر کشور شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد وکیل آباد خیابان محیط زیست وکیل آباد 48 خیابان محیط زیست 2 پرستو 1 پلاک 54 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص سدید سازان موعود درتاریخ 12/12/1396 به شماره ثبت 63970 به شناسه ملی 140074XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام : سدید سازان موعود شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :طراحی،مشاوره در زمینه ساختمان - خدمات طراحی و نظارت در زمینه ساختمانی و ابنیه- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی - اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی واعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت- اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی - امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری ، سنگی بتنی ، فلزی - امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها ، آزادراها ، راههای ریلی ، باند فرودگاه ،ارایه خدمات فنی و مهندسی ، مشارکت در ساخت و ساز پروژه های عمرانی و انجام کلیه امور ساختمانی ، راه سازی ، خانه و آپارتمان سازی ، سدسازی ، تونل سازی ، پل سازی ، راه آهن و تاسیسات شهری - انجام کلیه امور بازرگانی ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و خرید و فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع و تولید آنها و ارایه خدمات مشاوره ای مجاز در زمینه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور داخلی و خارجی و حق العمل کاری کالاها - عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور _ برپایی و شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخلی و خارجی جهت شرکت _ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سراسر کشور _ شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-وکیل آباد-خیابان محیط زیست (وکیل آباد 48 )-خیابان محیط زیست 2 (پرستو 1 )-پلاک - 54 -طبقه اول- کدپستی 917969XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 513264 مورخ 03/10/1396 نزد بانک صادرات شعبه رودکی با کد 3182 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هییت مدیره خانم مرضیه جان محمدی به شماره ملی 063944XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای امیر شجاع صنوبری به شماره ملی 070251XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین صایمی به شماره ملی 090184XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سید جعفر ناصری گوارشک به شماره ملی 093962XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حمیدرضا رضایی به شماره ملی 094098XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر ضیا مشهدی نژاد به شماره ملی 094119XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم سیده محبوبه یزدان پرست به شماره ملی 094152XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مجتبی زبرجدی به شماره ملی 094639XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فایزه محمدی به شماره ملی 094684XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل یا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سارا جهانبانی به شماره ملی 079364XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا شجاعی فر به شماره ملی 093952XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961212XXXX18804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی