اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4636

شناسه ملی: 14005299226

تاریخ ثبت: 1394/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: شوشتر کوی نیرو لین 10 غربی جنب مصالح فروشی نصیری

کد پستی: 6451788967

تاریخ تاسیس: 1394/07/25

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص تک آوای سپهر کارون در تاریخ 25/07/1394 به شماره ثبت 4636 به شناسه ملی 140052XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای خدماتی، پیمانکاری تاسیساتی، کشاورزی، عمرانی، ساختمانی شامل: ساختمان سازی ساخت و ساز مجتمع آپارتمانی ـ جاده سازی ـ محوطه سازی ـ تیرچه بلوک ـ لوله کشی آب و برق و گاز خانگی و صنعتی ـ تهیه و تامین و توزیع مصالح ساختمانی ـ تنظیفات و آبدارخانه ـ خدمات کشاورزی از قبیل کاشت داشت و برداشت ـ دفع آفات ـ نی بری ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز و امور باغبانی ـ انجام کلیه فعالیتهای خدمات فنی مهندسی کشاورزی، ارایه انواع فعالیتهای کشاورزی، کاشت داشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی ـ تعمیر و نگهداری انواع ماشینهای سبک و سنگین کشاورزی و غیرکشاورزی ـ خرید و فروش وسایل کشاورزی و غیرکشاورزی ـ خدمات و پشتیبانی ـ لایروبی کانالها ـ آبیاری ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ تسطیح اراضی ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات اعتباری حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و سایر موارد مشابه که به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. فعالیت شرکت منوط به اخذ و مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شوشتر ـ کوی نیرو لین 10 غربی جنب مصالح فروشی نصیری ـ کدپستی 645178XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 701 مورخ 1/7/94 نزد بانک سپه شعبه شوشتر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. مسعود محمدی بشماره ملی 188248XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره سیدحسن موسوی بشماره ملی 197100XXXX بسمت عضو اصلی ـ سیدعباس موسوی بشماره ملی 188220XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سیدعباس موسوی مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیدمقداد علوی فر به شماره ملی 188230XXXX به عنوان بازرس اصلی و رامین چعبیان به شماره ملی 188228XXXX به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها تعیین شد. ش 940725XXXX32806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی