اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 539621

شناسه ملی: 14008252840

تاریخ ثبت: 1398/01/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، یوسف آباد ، خیابان پنجاه و ششم ، خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی ، پلاک 414 ، طبقه پنجم ، واحد 17

تاریخ تاسیس: 1398/01/18

کد پستی: 1436893597

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/18:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود فناوری اپال سیستم درتاریخ 18/01/1398 به شماره ثبت 539621 به شناسه ملی 140082XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای و مخابراتی و ماهواره ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و مخابراتی و ماهواره ای و الکترونیکی و اطلاع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و مخابراتی و الکترونیکی و طراحی و تولید و ارایه و پشتیبانی از سیستمهای استودیوی مجازی و اتوماسیون صدا و تصویر و ارایه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، یوسف آباد، خیابان پنجاه و ششم، خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی، پلاک 414 ، طبقه پنجم، واحد 17 کدپستی 143689XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مسعود وثوقی نیا به شماره ملی 001106XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم مهری نجفی به شماره ملی 504007XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای مسعود وثوقی نیا به شماره ملی 001106XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم مهری نجفی به شماره ملی 504007XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 980118XXXX07876 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی