اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 474030

شناسه ملی: 14005013430

تاریخ ثبت: 1394/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران میدان 7 تیر خ بهار شیراز نبش خداپرست پلاک 58 واحد 4

کد پستی: 1564894415

تاریخ تاسیس: 1394/03/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/03/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/07/1396 ومجوز شماره 9126 , 126 , 962 مورخه 22/07/96 سازمان میراث فرهنگی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید محمد سعید شفیعی ش م 128500XXXX بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه به آدرس تهران ـ میدان 7 تیر- خ بهار شیراز-نبش خداپرست پلاک 58 واحد 4 کدپستی 156489XXXX می باشد. پ 960801XXXX82142 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/25:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود پرواز ستاره شهر درتاریخ 25/03/1394 به شماره ثبت 474030 به شناسه ملی 140050XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره در زمینه خدمات مسافرتی و گردشگری،ارایه خدمات فنی مهندسی در زمینه تجهیزات هماهنگی و رزرواسیون سالن های همایش و نمایش و خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر قبل از پارک ساعی مجتمع تجاری شهاب طبقه 3 واحد 4 کدپستی 151173XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سهیلا شفیعی کوجانی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 128103XXXX دارنده 10000 ریال سهم الشرکه. آقای محمدسعید شفیعی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 128500XXXX دارنده 990000 ریال سهم الشرکه. مدت تصدی هییت مدیره نامحدود می باشد. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره 2470 , 126 , 943 مورخ 18/3/94 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اقدام شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 940325XXXX42734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی