اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2650

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 11/12/87 سهام شرکت از 000/000/1 سهم بانام 000/10 ریالی و 000/500 سهم بی نام 000/10 ریالی به 000/985 سهم بی نام 000/10 ریالی و 000/515 سهم بانام 000/10 ریالی تبدیل گردید. ثبت اسناد منطقه 2 قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی