اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 510993

شناسه ملی: 14006841652

تاریخ ثبت: 1396/03/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/03/27

کد پستی: 1968863965

آدرس: تهران شهر تهران ولیعصر کوچه دبیر خیابان شهید علی یزدان پناه پلاک 18 طبقه ششم واحد شمالی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/03/27:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/27:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود گام نخست توسعه راشا در تاریخ 27/03/1396 به شماره ثبت 510993 به شناسه ملی 140068XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و پخش و توزیع و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیتها در زمینه تجارت الکترونیک اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ولیعصر ـ کوچه دبیر ـ خیابان شهید علی یزدان پناه ـ پلاک 18 ـ طبقه ششم ـ واحد شمالی ـ کدپستی 196886XXXX سرمایه شرکت: 500 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدعلی صف آرا به شماره ملی 001379XXXX دارنده 50 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه آقای کیوان پیشرویان به شماره ملی 001500XXXX دارنده 200 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا حضرتی به شماره ملی 006659XXXX دارنده 200 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا ناطقیان به شماره ملی 044028XXXX دارنده 50 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمدعلی صف آرا به شماره ملی 001379XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هییت مدیره آقای کیوان پیشرویان به شماره ملی 001500XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا حضرتی به شماره ملی 006659XXXX و به سمت رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا ناطقیان به شماره ملی 044028XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره به همراه مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960327XXXX40233 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی