اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 479926

شناسه ملی: 14005263840

تاریخ ثبت: 1394/07/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تصفیه تهران خیابان مصطفی خمینی کوچه غفاری کوچه اسماعیل پلاک 74

کد پستی: 1165717515

تاریخ تاسیس: 1394/07/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای عباس ظهیری کد ملی 129245XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران ـ خیابان مصطفی خمینی ـ کوچه غفاری ـ کوچه اسماعیل ـ پلاک 74 کدپستی: 116571XXXX می باشد. پ 950916XXXX72260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود توسعه کسب و کار فراز ویژن در تاریخ 08/07/1394 به شماره ثبت 479926 به شناسه ملی 140052XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره و ارایه کلیه خدمات مدیریتی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و مهندسی فروش، خدمات مشاوره ای برندسازی، سازمان ها و شرکت ها خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی در سراسر ایران و جهان شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات، شرکت و برگزاری همایش ها و سمینارها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه موسسات و بانکهای خصوصی و دولتی، پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ مصطفی خمینی کوچه غفاری کوچه اسماعیل پلاک 74 کدپستی 116571XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای جواد صفویه به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 060241XXXX دارنده 170000000 ریال سهم الشرکه. آقای سروش سیاری به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 065317XXXX دارنده 165000000 ریال سهم الشرکه. آقای عباس ظهیری به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 129245XXXX دارنده 165000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940708XXXX16164 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی